Behandelaanbod

Schematherapie

Heb je het gevoel continu tegen hetzelfde aan te lopen en dezelfde “fouten” te maken in je leven? Probeer je telkens weer je voor te nemen een volgende keer anders te gaan reageren of te handelen maar lukt dit niet? Heb je hardnekkige en langdurende patronen die zich automatisch aandienen?

Merk je dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en dat het je een andere richting in duwt?” In dit soort gevallen kan schematherapie heel goed helpen!

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt hier onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Schematherapie is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie die vaak ingezet wordt bij persoonlijkheidsproblematiek en hardnekkige gedragspatronen die met de persoonlijkheid te maken hebben. Uit onderzoek blijkt dat schematherapie een van de effectiefste behandelingen is bij hardnekkige klachten.

www.schematherapie.nl

Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het krijgen van meer inzicht in jezelf. Met Psychodynamische therapie worden jouw onbewuste gedachten en gevoelens aan het licht gebracht zodat je bewust wordt waarom dingen bij jou gaan zoals ze gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen niet meer bewust voor de geest halen, maar ze hebben wel invloed op jouw huidige gevoelens en gedrag. Psychodynamische therapie is afgeleid van de psychoanalyse, maar is minder intensief. Het doel van psychodynamische therapie is om het onderbewuste zichtbaar te maken zodat jij meer inzicht krijgt in jouw psychische problemen en ze leert verwerken of er beter mee om leert gaan.

www.nvpp.nl/behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen veroorzaken en in stand houden. In gedragstherapie en cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. CGt is onder meer effectief gebleken bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

www.vgct.nl

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en het is een bewezen effectieve behandelmethode om nare en traumtische ervaringen te verwerken. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

www.emdr.nl

Aanbod voor collega’s

Binnen mijn praktijk is er ook ruimte voor supervisanten die zich willen ontwikkelen en bekwamen in hun vak als psycholoog of psychotherapeut.

Contact

Mw. drs. Hafida Saghraoui
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Telefoon: 06-41579297

E-mail:
info@psychotherapie-spectrum.nl

Route