Behandelaanbod

Psychotherapie 

Functioneer je op cognitief niveau goed en heb je je leven best goed op orde, maar  heb je toch het gevoel continu tegen hetzelfde aan te lopen en dezelfde “fouten” te maken in je leven? Probeer je telkens weer je voor te nemen het de volgende keer anders te gaan reageren of te handelen maar lukt dit niet? Heb je  langdurende patronen die zich automatisch aandienen?

Merk je dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en dat het je een andere richting in duwt?” In dit soort gevallen kan psychotherapie zoals schematherapie en Psychodynamische psychotherapie heel goed helpen!

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt hier onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Schematherapie is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie die vaak ingezet wordt bij persoonlijkheidsproblematiek en hardnekkige gedragspatronen die met de persoonlijkheid te maken hebben. Uit onderzoek blijkt dat schematherapie een van de effectiefste behandelingen is bij hardnekkige klachten.

Deze behandeling is individueel of binnen een groepscontext. Afhankelijk wat er speelt zal beken worden welke vorm aan te raden is.

www.schematherapie.nl

Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie is een vorm van psychotherapie dat zich richt op het krijgen van meer inzicht in jezelf zodat je bewust wordt waarom dingen bij jou gaan zoals ze gaan.  Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen niet geheel meer bewust voor de geest halen, maar ze hebben wel invloed op jouw huidige gevoelens en gedrag.

We kijken in deze therapie naar de dynamiek en samenhang tussen denken, voelen en lichamelijke reacties. Deze vorm van therapie, ook wel inzicht gevend genoemd, gaat ervan uit dat klachten kunnen ontstaan doordat er op onbewust niveau gevoelens en verlangens zijn die in strijd zijn met andere gevoelens of normen – een zogeheten innerlijk conflict.  

Het grootste gedeelte van ons denken en gedrag vloeit namelijk voort uit onze onbewuste patronen en gedachtes. In deze therapie worden deze onbewuste conflicten onderzocht en bewust gemaakt, zodat jij je los kunt maken van oude denk en gedragspatronen, het gevolg is dat de klachten verminderen of geheel verdwijnen en er meer keuzevrijheid ontstaat.

In deze therapie onderzoeken we dit o.a. door te kijken wat erbinnen jouzelf, tussen jou en anderen- maar ook tussen jou en de therapeut gebeurt. Deze behandeling is individueel of binnen een groepscontext. Afhankelijk wat er speelt zal beken worden welke vorm aan te raden is.  

www.nvpp.nl/behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen veroorzaken en in stand houden. In gedragstherapie en cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. CGt is onder meer effectief gebleken bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

www.vgct.nl

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en het is een bewezen effectieve behandelmethode om nare en traumtische ervaringen te verwerken. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

www.emdr.nl

Aanbod voor collega’s

Binnen mijn praktijk is er ook ruimte voor supervisanten die zich willen ontwikkelen en bekwamen in hun vak als psycholoog of psychotherapeut.

Contact

Mw. drs. Hafida Saghraoui
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Telefoon: 06-41579297

E-mail:
info@psychotherapie-spectrum.nl

Route