Vergoeding en tarieven

h en deels Om voor een vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben.

Vergoeding & Tarieven

Hoe komt u in aanmerking voor psychologische zorg?

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering; u heeft dus recht op een psychologische behandeling wanneer die geïndiceerd is. Wel valt een psychologische behandeling onder uw eigen risico. In 2024 is het basis eigen risico vastgesteld op 385 euro.

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekerde zorg, is altijd een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria voor een vergoedbare diagnose. Of dit het geval is zal bekeken worden tijdens de intakefase; dit zal met u besproken worden alvorens u een behandeltraject aangaat.

Ik werk deels contractvrij, wat betekent dit voor u?

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Een psycholoog-psychotherapeut krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg. 

Psychotherapie Spectrum heeft met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten (gecontracteerde zorg naturazorg), Voor het jaar 2024 heeft mijn praktijk een contract getekend met: Menzis, Zilveren kruis, ONVZ, CARESQ, DSW en CZ. bij gecontracteerde zorg krijgt u de behandeling geheel vergoed. 

Bij een naturapolis en dus ongecontacteerde zorg vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten niet. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief door de verzekeraar vergoed zal worden. Meestal is het percentage wat de verzekeraar vergoed tussen 60-80% van het NZa tarief (www.nza.nl).  Het gedeelte dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening. 

Ik adviseer u om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekering over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.  U kunt de informatie ook vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Kanttekening: de kosten die u vanuit de naturaverzekering niet kunt declareren bij de verzekering zijn, afhankelijke van uw inkomen, aftrekbaar van de belasting. 

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit ten minste 24 uur van tevoren te laten weten, per telefoon of e-mail. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt ongeacht de reden van afmelding een deel (€ 45,-) van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht.

 

Contact

Mw. drs. Hafida Saghraoui
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Telefoon: 06-41579297

E-mail:
info@psychotherapie-spectrum.nl

Route