Praktijk

Wanneer psychotherapeutische behandeling?

Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met klachten en of problemen in zijn leven. Dit kunnen klachten zijn die te maken hebben met uzelf of in relatie met anderen. Meestal vinden mensen zelf oplossingen of manieren om ermee om te gaan waardoor de klachten verdwijnen.  In sommige gevallen houden de klachten echter te lang aan of worden ze erger. Wanneer de klachten uw functioneren belemmeren dan kan psychotherapie vaak helpen.  Dit is dan een moment om tijd en ruimte te vragen van uzelf en stil te staan bij wat er in uzelf gebeurt.

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor volwassenen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met mij mee aan de slag te gaan.  Dat kost tijd en energie en is daarom een intensieve vorm van hulpverlening.

De inschatting wat betreft duur en soort behandeltraject maak ik met u samen op basis van het intakegesprek.

U heeft bij elke vorm van behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

 

Supervisie en Leertherapie 

Ik ben geregistreerd als algemeen supervisor psychotherapie en als leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en per 2024 ook als supervisor schematherapie (Vereniging voor Schematherapie en ISST).

Het ontvangen van algemeen supervisie  of leertherapie in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en GZ-psycholoog behoort tot de mogelijkheden binnen mijn praktijk.

Ik ben algmeen supervisor psychotherapie volgens de reglement van de Nederlandse Vereniging Voor Psychotherapie (NVP). De algemene supervisie psychotherapie wordt o.a. gegeven in de referentiekader van schematherapie, 

 

Praktijkhouder

Belangrijke indicatoren voor een succesvolle behandeling zijn, naast een bewezen effectieve methode, ook de klik tussen u en mij als behandelaar en het gevoel dat er een vertrouwensband is of kan ontstaan.

Voorstellen…

Mijn naam is Hafida Saghraoui en ik ben sinds 2008 als B.I.G- geregistreerde psycholoog werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb sinds 2008 op verschillende werkplekken binnen de geestelijke gezondheidszorg (volwassenen) gewerkt.

Op dit moment combineer ik het werken in mijn eigen praktijk met het werken bij een  instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Ik ben op beide plekken werkzaam als GZ-psycholoog en psychotherapeut. Binnen mijn praktijk richt ik mij op psychotherapeutische behandelingen, geef ik supervisie en leertherapie aan collega’s en geef ik les binnen schematherapie. 

Mijn doel is mensen die vastgelopen zijn in hun leven en last hebben van psychische problematiek te behandelen, waardoor zij weer beter functioneren.

Mijn visie…

In therapie gaan betekent een hele grote stap maken in uzelf om aan de bel te trekken en hulp te vragen omdat u er alleen niet uitkomt. Vaak liggen er gevoelens zoals depressie, spanning, angst, onvrede of onrust ten grondslag aan het probleem. Uw klachten bespreken en u openstellen voor behandeling, is vaak heel spannend en kan veel van u vragen. Ik vind het dan ook belangrijk het gesprek zo veilig mogelijk voor u te maken en het tempo van therapie af te stemmen op uw draagkracht.

Veranderen is een proces dat tijd en energie kost en gaat met vallen en opstaan. Ik ben er om u in dit proces te helpen en te begeleiden. Samen onderzoeken we hoe we uw klachten en problemen (mogelijk samenhangend vanuit uw achtergronden) kunnen begrijpen. Aan de hand daarvan maak ik samen met u een op maat gesneden behandelplan op.

In therapie betekent dat u bereid bent, samen met mij, naar u zelf te kijken en hierin aspecten van uzelf, eventueel in relatie tot de ander,  te gaan veranderen.

Contact

Mw. drs. Hafida Saghraoui
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Telefoon: 06-41579297

E-mail:
info@psychotherapie-spectrum.nl

Route