Werkwijze

In therapie betekent dat u bereid bent, samen met mij, naar u zelf te kijken en hierin aspecten van uzelf, eventueel in relatie tot de ander,  te gaan veranderen

Kennismaking & Intake

In het eerste contact zet ik samen met u de klachten op een rij en zal ik met u gaan kijken hoe de klachten zijn ontstaan. Hierop volgend zal gekeken worden wat uw hulpvraag is en worden de verwachtingen van de therapie besproken. Tevens biedt het mij de gelegenheid na te gaan of en welke behandelmogelijkheden aanwezig zijn en kunnen we samen nagaan of er een werkrelatie zou kunnen ontstaan.

Om die reden is het eerste gesprek geheel kosteloos. U zult pas in mijn praktijk ingeschreven worden als er op basis van het kennismakingsgesprek behandelmogelijkheden aanwezig zijn waarbij ik verwacht u te kunnen helpen.

Bij inschrijving heeft u wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Adviesgesprek

Als behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden, wordt er met u een behandelplan opgesteld. Het behandelplan zal in verschillende fases tijdens uw behandeltraject worden geëvalueerd. Als u het eens bent met het behandelplan zal ik met uw toestemming de huisarts informeren over de gemaakte afspraken.

Behandeling

Als u het eens bent met de gestelde diagnose, mijn kijk op de problematiek en het voorgestelde behandelaanbod, start de behandeling. De inhoud en duur van de behandeling en de frequentie van afspraken zijn afhankelijk van de specifieke klachten. De behandeling zal altijd op maat gemaakt worden omdat iedereen uniek is in zijn klachtenpresentatie en doelen.

Afronding behandeling

De afronding van therapie zal niet plotseling maar stap voor stap gaan. We werken hier dan samen naar toe door een plan hiervoor te maken. Aan het einde kijken we wat er bereikt is en wat nodig is om dit vast te houden.

Contact

Mw. drs. Hafida Saghraoui
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Telefoon: 06-41579297

E-mail:
info@psychotherapie-spectrum.nl

Route