Vanaf 2017 moet elke professionele zorgaanbieder binnen de GGZ een goedgekeurd “kwaliteitsstatuut” hebben.
Psychotherapie-Spectrum voldoet aan de eisen van het Kwaliteitsstatuut.
Mijn GGZ kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Pagina

Wanneer psychotherapeutische behandeling?

Iedereen komt in zijn leven wel eens problemen met zichzelf of in contact met anderen tegen. Wanneer het niet lukt de problemen zelf op te lossen of wanneer deze problemen u (ernstig) belemmeren in uw functioneren dan kan psychotherapie helpen. Psychotherapie is binnen de wetenschappelijke richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van de psychotherapie is inzicht krijgen in het ontstaan en voortbestaan van de klachten en het verminderen of weer hanteerbaar maken van de klachten.

Generalistische-BGGZ of Specialistische-GGZ

Ik werk kort als het kan en lang als het moet. Daarom bied ik zorg aan binnen zowel de basis GGZ (bij lichte klachten) als ook de specialistische GGZ (vanaf November 2018) bij complexere klachten. Bij een kortdurende behandeling, valt u behandeling binnen de GBGGZ en hebben wij minimaal 5 en maximaal 11 behandel-gesprekken met elkaar. Wanneer er sprake is van langdurige, hardnekkige of complexe problematiek zult u een psychotherapeutisch behandelaanbod krijgen binnen de SGGZ. U bent daarvoor minimaal enkel maanden in behandeling. De inschatting wat betreft duur en soort behandeltraject, zal ik samen met u gaan maken bij het intakegesprek. U heeft bij elke behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts.